שימור

בשנים האחרונות אנו עדים להגברת המודעות הציבורית בדבר הצורך בשימור מבנים היסטוריים; בספטמבר 2008 אושרה תכנית השימור של תל אביב (תכנית מתאר 2650ב - תכנית שימור מבנים ואתרים בתל אביב) ומזה זמן הולכת ומתגבשת תכנית שימור של העיר רמת גן.

להליכים לקביעת מבנים לשימור השפעה מהותית על ערכם של מבנים אלו, וכן על זכויותיהם של בעלי הנכסים לשימור.

משרדנו הוא אחד המשרדים המובילים בייצוג בעלי נכסים שהוגדרו "מבנים לשימור", לרבות ייצוג בהליכים שונים לפני שמבנה מוכרז "מבנה לשימור", תביעות לפיצוי בגין ירידת ערך וכדומה.