משפט מנהלי

משפט מנהלי הוא ענף משפטי העוסק, בין היתר, במפגש שבין הרשות (כוונתנו לשלטון המקומי והמרכזי) ובין הפרט.

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים בבתי משפט מנהליים בכל הנוגע לתחומי התכנון והבנייה (עתירות מנהליות שעניינן הליכי תכנון שונים וכדומה).