ירידת ערך

תביעות ירידת ערך על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 

לעתים, בעקבות אישור תכנית בנין עיר נפגעים בעלי מקרקעין בתחומה ובצמידות לה מכל מיני סיבות. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה מאפשר לאותם בעלי זכויות שנפגעו לתבוע מן הוועדה המקומית את נזקיהם.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בתביעות אלו הכוללות על פי רוב ניהול הליכים בפני הוועדה המקומית, ועדת ערר, שמאי מייעץ ובתי משפט לעניינים מנהליים.