הפקעות

בחלק מהליכי התכנון הרשויות המקומיות מוסמכות להפקיע מקרקעין או חלק ממקרקעין לצרכים שונים כמו כבישים, דרכים ומבני ציבור.

בעקבות כך קמה לבעלי מקרקעין זכות לקבל פיצוי (לפי התנאים הקבועים בחוק, כמובן) בגין המקרקעין שהופקעו.

משרדנו מתמחה בייצוג בהליכים לקבלת פיצויים בגין הפקעות מכוח חוקי ההפקעות השונים.